Monday, August 31, 2009

Surat Pos Tempo Doeloe dari Kantor Pos Tjilatjap


Atas : Stempel Pos - Tjilatjap 22 Maret 18 Maret 1892
Bawah : Stemple Pos - Tjilatjap 9 Agustus 1892

No comments:

Post a Comment